Inne
Opakowanie:20 kg
Ekologiczny i nowoczesny granulat do szybkiego oczyszczania powierzchni z lodu i ubitego śniegu.
W pełni rozpuszczalny w wodzie i obojętny dla roślin.